Home |  About Us |  FAQs |  Contact Us  

 
  Products Pieces Accessories Design Download Distribution

Products

Pieces

Accessories

Design

Download

Distributions

  Construction completion MB
  Construction completion MN
  Weblink

Bán tấm compact

Phụ kiện vách ngăn vệ sinh

  Statistics
  Term & Privacy
Term & Privacy (12-12-2009)


Chúng tôi xây dựng cơ chế cung cấp, xử lý thông tin những yêu cầu của Khách hàng trong toàn bộ quá trình mua hàng và sau bán hàng.Có cơ chế xử lý những thay đổi hoặc phát sinh trong toàn bộ quy trình mua hàng.
01 Cung cấp tài liệu Cataloge sản phẩm / Quảng cáo
02 Bản vẽ kỹ thuật / Sơ đồ lắp đặt
03 Thông tin sản phẩm / Tư vấn bán hàng
04 Các hư hỏng / Sai sót sản phẩm
05 Sai sót Đơn hàng
06 Thay đổi Đơn hàng
07 Hủy Đơn hàng
08

Các yêu cầu khác

Hãy gọi điện, Email, hoặc gửi các yêu cầu trực tiếp cho chúng tôi để được cung cấp đầy đủ các thông tin trên, hoặc quý vị có thể vào phần " Câu hỏi thường gặp" để biết thêm thông tin.

Copyright vachvesinh.com, All Rights Reserved.